Ishavsdykk AS

Vann er alt

Dykkerkurs

Dykk med instruktør på grunnere vann til maks dybde på 5 m

PADI Grunnkurs

Grunnleggende dykkerkurs som gir deg ferdigheter en dykker trenger for å dykke på en trygg og sikker måte

PADI Tørrdrakt kurs

Praktisk dykking innfor forskjellige emner etter grunnkurset.

Oppdriftskontrol

Vrakdykk

Strømdykk

Nattdykk

Dypdykk til 30 m

PADI Advanced Open Water

Praktisk dykking innfor forskjellige emner etter grunnkurset.

Oppdriftskontrol

Vrakdykk

Strømdykk

Nattdykk

Dypdykk til 30 m

PADI Redningsdykker.

Dykkemedisin, utstyr, stresskontroll og ferdigheter i redningsteknikker, skadestedsledelse og førstehjelp.

Nitrox, Oksygenberiket luft.

Bruke oksygenberiket luft (Nitrox) som pustegass på ikke-dekompresjonsdykk fra 22% til 40% oksygen.